• Закупете отговарящ на условията пакет по време на промоционалния период 28 август - 11 ноември 2017 г.

  • Попълнете формуляра на иска на този уебсайт 30–60 дни след покупката ви.

  • След като вашият иск е одобрен, вие ще получите възстановяване на средствата директно в банковата си сметка.

Проследяване на заявление

Въведете идент. № на заявлението си, за да видите напредъка на заявлението в системата