• Закупете отговарящ на условията пакет по време на промоционалния период 13 юни – 15 юли 2016

  • Попълнете формуляра на иска на този уебсайт 30–60 дни след покупката ви.

  • След като вашият иск е одобрен, вие ще получите възстановяване на средствата директно в банковата си сметка.

Проследяване на заявление

Въведете идент. № на заявлението си, за да видите напредъка на заявлението в системата