Smluvní podmínky bonusové akce („Promoakce“) společnosti Intel Corporation (UK) Ltd. („Společnost Intel“):

Na základě těchto smluvních podmínek budete oprávněni přijmout peněžitou odměnu za nákup vybraných produktů; které jsou specifikovány v části Vybrané produkty na těchto stránkách.

 1. Akce se vztahuje pouze na nové nákupy vybraných produktů po dobu trvání Promoakce; jak je uvedeno v části Vybrané produkty na těchto stránkách. Společnost Intel si vyhrazuje právo přidat v průběhu trvání Promoakce další vybrané produkty. V průběhu trvání Promoakce smí každá osoba vznést pouze jeden (1) požadavek na každý vybraný produkt. Aby bylo možné získat nárok na vrácení peněz, musíte zakoupit kvalifikační desku a kvalifikační Intel CPU dohromady. Nákup musí být proveden ve stejný den a také na stejném míste.
 2. Promoakce je k dispozici obyvatelům těchto zemí: Rakousko; Belgie; Bulharsko; Česká republika; Dánsko; Egypt; Finsko; Francie; Německo; Řecko; Izrael; Itálie; Lucembursko; Nizozemsko; Norsko; Polsko; Rumunsko; Saúdská Arábie; Slovensko; Španělsko; Švédsko; Švýcarsko; Turecko; Spojené arabské emiráty; Rusko a Spojené království. Nákupy vybraných produktů a zasílání příslušných požadavků musí probíhat v zemi vašeho trvalého pobytu.
 3. Nabídka se nevztahuje na zaměstnance společnosti Intel nebo jiných výrobců; jejichž produkty jsou do Promoakce zahrnuty; jejich mateřských společností; zástupců; velkoobchodních firem; prodejců a maloobchodních nebo skladových firem. Nevztahuje se také na nikoho; kdo se podílí na realizaci nebo správě Promoakce. Požadavky mohou být odesílány pouze koncovým zákazníkem. Prodejce nesmí zasílat požadavky jménem svých klientů.
 4. Postup odeslání požadavku:

  • V období mezi třicátým (30) a šedesátým (60) dnem od data zakoupení vybraného produktu (produktů) vyplňte a odešlete příslušný formulář (nachází se na stránkách Promoakce: www.toptechcashback.com). Pro upřesnění – datum nákupu se počítá jako den 1.
  • Odešlete doklad o zakoupení (v podobě faktury nebo prodejního dokladu); na kterém je zřetelně označen nákup vybraného produktu; datum nákupu; prodejní cena a jméno (název) prodejce.
 5. Jakmile váš požadavek obdržíme; zašleme vám potvrzení e-mailem. U požadavků bude kontrolována platnost; aby bylo zajištěno; že se u každé transakce jedná o nákup skutečného vybraného produktu. Rozhodnutí ohledně vašeho požadavku vám bude sděleno e-mailem během tří (3) pracovních dnů.
 6. Pokud zašlete neúplný požadavek nebo dodáte neplatný doklad o nákupu; zašleme vám e-mail s upozorněním a umožníme vám dodat požadované informace v průběhu následujících sedmi (7) dnů. Jestliže pak do sedmi (7) dnů neodpovíte; požadavek bude považován za neplatný a bude zamítnut. Společnost Intel si vyhrazuje právo zamítnout neúplné; upravené; nečitelné nebo neoprávněné požadavky.
 7. Pokud budou splněny smluvní podmínky této Promoakce; bude vám během 30 dnů od potvrzení vašeho požadavku zaslána příslušná peněžní částka bankovním převodem. Rabat podléhá zdanění a mohou od něj být odečteny poplatky za bankovní převod. Pokud platba rabatu představuje zdanitelný benefit; povinnost zaplatit daň leží na příjemci.
 8. Nelze vznášet požadavky na platbu za nákupy; které byly zrušeny nebo u kterých bylo zboží vráceno.
 9. Společnost Intel si vyhrazuje právo prověřit všechny požadavky a zkontrolovat; zda jsou splněny všechny smluvní podmínky Promoakce; a také si vyžádat doplňkové informace a potvrzující dokumenty ohledně libovolného požadavku.
 10. Když odešlete požadavek a/nebo příslušné dokumenty („Dokumentaci“) na tyto webové stránky; zaručujete tím společnosti Intel a jejím přidruženým a dceřiným společnostem celosvětové; nevýlučné; neodvolatelné; bezplatné; přenositelné právo s přenositelnou licencí k propagaci a distribuci libovolné části této Dokumentace v libovolném mediálním formátu a libovolným způsobem; například právo k reprodukci; přenosu; úpravě; distribuci a jinému použití Dokumentace. Potvrzujete také svůj souhlas s tím; že vám Dokumentace nebude vrácena. Pokud nemáte oprávnění takové právo udělit; nenahrávejte; nepřenášejte; nevkládejte a neposkytujte Dokumentaci na tyto stránky. Odeslání padělané; nesprávné; zavádějící nebo podvodné Dokumentace může být důvodem k vyřazení z Promoakce a z dalších promoakcí společnosti Intel.
 11. Rozhodnutí společnosti Intel ohledně všech aspektů Promoakce jsou konečná a závazná.
 12. Společnost Intel si vyhrazuje právo okamžitě po oznámení upravit nebo zrušit smluvní podmínky této Promoakce v těchto případech: (a) Pokud podmínky; které společnost Intel nemá pod svou kontrolou; například technické podmínky; naruší očekávaný průběh Promoakce; (b) pokud účastníci poskytnou nepravdivé informace (c) pokud dojde ke změně zákonů; které znemožní očekávaný průběh Promoakce; nebo (d) kdykoli z jakéhokoli důvodu. Společnost Intel změnu oznámí vyvěšením upravených smluvních podmínek na webových stránkách Promoakce na adrese www.toptechcashback.com.
 13. Souhlasíte s tím; že společnost Intel a její úředníci; ředitelé; zaměstnanci; zástupci a jednatelé nemají naprosto žádné závazky a nebudou vámi činěni zodpovědnými za jakékoliv úrazy; ztráty; náklady nebo škody jakéhokoli druhu v celku nebo částečně; přímo nebo nepřímo způsobené vaší účastí na Promoakci.
 14. Nebudete nás také činit zodpovědnými za jakékoli porušení těchto podmínek způsobené událostmi nebo okolnostmi; nad nimiž nemáme kontrolu; například (nikoli však výhradně) stávkou či jiným přerušením výroby; výpadkem systémů nebo přístupu k síti; nebo povodní; požárem; výbuchem či jiným neštěstím nebo nehodou. Společnost Intel není odpovědna za žádné selhání nebo poškození technického vybavení; hardwaru; softwaru; serverů nebo webových stránek či jiná poškození nebo selhání; která by bránila uživatelům v účasti na Promoakci.
 15. Tato Promoakce a veškeré případné nároky s ní související (včetně mimosmluvních sporů a nároků): (a) se řídí anglickými zákony; kde však je to vyžadováno; platí zákony místní země; a (b) podléhají nevýlučné jurisdikci soudů Anglie.
 16. Korespondenční adresa: TopTech Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ; United Kingdom. S dotazy ohledně požadavků se můžete obracet na naši podporu: na e-mailovou adresu support@TopTechCashback.com nebo na telefon 234749690 (po-pá 9.00-17.00).
 17. Pořadatelem Promoakce je společnost Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; United Kingdom. Na tuto adresu nezasílejte žádné materiály ani dotazy; neboť na ně nebudeme reagovat.
 18. S veškerými osobními údaji; které poskytnete společnosti Intel; bude nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Intel; které jsou k dispozici na adrese: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Sledování stavu žádosti

Zadejte ID žádosti a sledujte postup vaší žádosti