Η Intel Congregational (UK) Ltd ("Η Intel") Επιστροφή μετρητών προσφοράς (η "Προσφορά") Όροι και προϋποθέσεις:

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων θα έχετε δικαίωμα να λάβετε μετρητά ως ανταμοιβή όταν αγοράζετε ένα επιλέξιμο προϊόν όπως περιγράφεται στην Ενότητα Επιλέξιμων Προϊόντων της παρούσας ιστοσελίδας.

 1. Η Προσφορά ισχύει για νέες αγορές Επιλέξιμων Προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των περιόδων προώθησης που καθορίζονται στην ενότητα Επιλέξιμων Προϊόντων της παρούσας ιστοσελίδας. Η Intel διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει νέα Επιλέξιμα Προϊόντα κατά τη διάρκεια της περιόδου προώθησης. Μία (1) αίτηση ανά άτομο για οποιαδήποτε Επιλέξιμα Προϊόντα επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της περιόδου προώθησης. Προκειμένου να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, θα πρέπει να αγοράσετε μια ειδική μητρική και ειδικό Intel CPU μαζί. Οι αγορές πρέπει να γίνουν την ίδια ημερομηνία, καθώς και από το ίδιο μέρος.
 2. Αυτή η προσφορά είναι ανοικτή για τους κατοίκους της Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Τσεχίας, Δανίας, Αιγύπτου, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ισραήλ, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σαουδικής Αραβίας, Σλοβακίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Τουρκίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αγορές Επιλέξιμων Προϊόντων και οι αντίστοιχες αιτήσεις πρέπει να γίνουν στη χώρα κατοικίας σας.
 3. Η προσφορά αυτή δεν είναι ανοικτή στους εργαζομένους της Intel ή άλλων κατασκευαστών, τα προϊόντα των οποίων περιλαμβάνονται στην Προσφορά, στις μητρικές τους εταιρείες, στους αντιπροσώπους τους, στους χονδρεμπόρους, στους λιανοπωλητές, στο προσωπικό λιανικής πώλησης, στους εμπόρους λιανικής πώλησης, στους συμμετέχοντες χονδρεμπόρους ή σε οποιονδήποτε σχετίζεται με την εκτέλεση ή τη διοικητική εργασία της Προσφοράς. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο από τον πελάτη που είναι τελικός χρήστης. Οι μεταπωλητές δεν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των πελατών τους.
 4. Για να υποβάλετε ένα αίτημα:

  • Συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα αιτήματος επιστροφής μετρητών (βρίσκεται σε αυτή την ιστοσελίδα Προσφορών στη διεύθυνση www.toptechcashback.com) και μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του/των Επιλέξιμου/ων προϊόντος/ων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η ημερομηνία αγοράς μετράει ως πρώτη ημέρα.
  • Ηλεκτρονική αποστολή απόδειξης αγοράς (με τη μορφή τιμολογίου πώλησης ή απόδειξης) που περιγράφει λεπτομερώς την αγορά το κατάλληλο προϊόν, την ημερομηνία αγοράς, την τιμή αγοράς και το όνομα του εμπόρου.
 5. Όταν το αίτημά σας παραληφθεί από εμάς, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τα αιτήματα θα εξεταστούν για την εγκυρότητά τους για να εξασφαλίσει ότι η συναλλαγή είναι μια πραγματική αγορά του Επιλέξιμου Προϊόντος. Η έκβαση του αιτήματός σας θα σας κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.
 6. Αν παραλάβουμε αίτημα που δεν είναι πλήρες ή μια μη έγκυρη απόδειξη αγοράς, θα σας σταλεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ευκαιρία να δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος Αν δεν λάβουμε απάντηση εντός επτά (7) ημερών τότε το αίτημα για επιστροφή μετρητών θα θεωρηθεί άκυρο και θα απορριφθεί. Η Intel διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μη ολοκληρωμένα,τροποποιημένα, δυσανάγνωστα ή ψευδή αιτήματα.
 7. Υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας προσφοράς έχουν εκπληρωθεί, η πληρωμή για το σχετικό ποσό θα καταβληθεί σε εσάς μέσω τραπεζικού εμβάσματος εντός 30 ημερών από την επικύρωση του αιτήματός σας. Η έκπτωση συμπεριλαμβάνει όλους τους φόρους και τραπεζικά έξοδα μεταφοράς του ποσού. Όταν η καταβολή αυτή της έκπτωσης αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, η φορολογική υποχρέωση βαρύνει το δικαιούχο.
 8. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για αγορές έχετε ακυρώσει ή είδη που έχουν επιστραφεί.
 9. Η Intel διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει όλα τα αιτήματα για να διασφαλίσει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της Προσφοράς έχουν εκπληρωθεί και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε και όλα τα αιτήματα και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.
 10. Όταν αποστέλλετε τις πληροφορίες του αιτήματος ή/και Έγγραφα («Έγγραφα") σε αυτήν την ιστοσελίδα, παρέχετε στην Intel, τις θυγατρικές της και τους επιχειρηματικούς εταίρους της, το παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, αμετάκλητο και χωρίς τέλη, μεταβιβάσιμο, παραχωρούμενο δικαίωμα για την προώθηση και διανομή μέρους ή του συνόλου των Εγγράφων σε οποιοδήποτε μορφή, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, το δικαίωμα αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, προσαρμογής, διανομής ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης των Εγγράφων. Όλα τα έγγραφα δεν θα επιστραφούν. Αν δεν έχετε άδεια για το παραπάνω δικαίωμα, παρακαλούμε να μην αποστείλετε, μεταδώσετε, εισάγετε ή παράσχετε Έγγραφα σε αυτή την ιστοσελίδα. Η υποβολή ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή πλαστών Εγγράφων μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση αποκλεισμού από αυτή την Προσφορά και μελλοντικές προσφορές της Intel.
 11. Οι αποφάσεις της Intel όσον αφορά όλες τις πτυχές της προσφοράς θα είναι τελικές και δεσμευτικές.
 12. Η Intel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τους όρους αυτής της Προσφοράς αμέσως με ειδοποίηση: α) Εάν οι περιστάσεις εκτός του λογικού έλεγχου της Intel , όπως τεχνικά ζητήματα, εμποδίζουν την εκτέλεση της Προσφοράς όπως αναμενόταν, (β) σε περίπτωση ψευδών πληροφοριών που παρέχονται από τους συμμετέχοντες, (γ) αν μια αλλαγή του νόμου εμποδίζει την εκτέλεση της Προσφοράς όπως αναμενόταν, ή (δ) για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή. Η ανακοίνωση θα παρέχεται από την Intel εμφανίζοντας τους επικαιροποιημένους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα της Προσφοράς www.toptechcashback.com.
 13. Συμφωνείτε ότι η Intel και όλοι οι αντίστοιχοι υπάλληλοι, διευθυντές, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι και φορείς δεν θα έχουν καμία ευθύνη, και θα παραμείνουν αβλαβείς από σας για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή δαπάνες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προέρχονται συνολικά ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα από τη συμμετοχή σας σε αυτή την Προσφορά.
 14. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν παραβίαση των όρων αυτών που προκαλείται από οποιοδήποτε συμβάν ή περιστάσεις πέραν του λογικού ελέγχου μας, όπως, χωρίς περιορισμό, απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες διαμάχες,·βλάβη των συστημάτων ή του δικτύου πρόσβασης ή πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη ή ατύχημα. Η Intel δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για οποιαδήποτε τεχνική βλάβη, βλάβη ή φθορά του υλικού, του λογισμικού, των διακομιστών web, ή άλλες βλάβες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους, στο βαθμό που αυτό αποτρέπει τον συμμετέχοντα ή άλλως παρεμποδίζει αυτόν/αυτήν να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια.
 15. Αυτή η προωθητική ενέργεια και οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτή την Προωθητική Ενέργεια (όπως μη συμβατικές διαφορές και αξιώσεις) θα: α) Διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, ωστόσο η νομοθεσία της χώρας κατοικίας θα εφαρμόζεται εφόσον είναι υποχρεωτικό· και (β) με την επιφύλαξη της μη αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Αγγλίας.
 16. Η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι: TopTech Cashback, PO Box 487, Gateshead, NE8 9BQ. Για ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός σας παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο: support@TopTechCashback.com ή καλέστε 2111989340 μεταξύ 09.00 - 17.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 17. Διαφημιζόμενη είναι η Intel Congregational (UK) Ltd., Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN31RJ, United Kingdom. Μη στείλετε συμμετοχές σε αυτήν τη διεύθυνση, δεν θα απαντηθούν.
 18. Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στην Intel θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Intel την οποία μπορείτε να βρείτε στο: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Παρακολούθηση αιτημάτων επιστροφής μετρητών

Πληκτρολογήστε τον κωδικό του αιτήματός σας για να ενημερωθείτε για τον πορεία του