להלן רשימת המוצרים העומדים בתנאים להשתתפות במבצע זה.
כדי להיות זכאי להחזר כספי עליך לרכוש ביחד לוח-אם מסוג מזכה וכן CPU תוצרת אינטל מסוג מזכה..
תנאי המוצרים השונים עשויים להשתנות, לכן אנא קרא בעיון את התנאים המפורטים ליד כל מוצר.

ASUS

Intel® Core™ i7-7700K Processor

Intel® Core™ i5-7600K Processor

Intel® Core™ i3-7350K Processor

Intel® Core™ i7-7700K Processor with Intel® Optane™ Memory 16GB

Intel® Core™ i5-7600K Processor with Intel® Optane™ Memory 16GB

Intel® Core™ i3-7350K Processor with Intel® Optane™ Memory 16GB

Intel® Core™ i7-7700K Processor with Intel® Optane™ Memory 32GB

Intel® Core™ i5-7600K Processor with Intel® Optane™ Memory 32GB

Intel® Core™ i3-7350K Processor with Intel® Optane™ Memory 32GB

Gigabyte

Intel® Core™ i7-7700K Processor

Intel® Core™ i5-7600K Processor

Intel® Core™ i3-7350K Processor

Intel® Core™ i7-7700K Processor with Intel® Optane™ Memory 16GB

Intel® Core™ i5-7600K Processor with Intel® Optane™ Memory 16GB

Intel® Core™ i3-7350K Processor with Intel® Optane™ Memory 16GB

Intel® Core™ i7-7700K Processor with Intel® Optane™ Memory 32GB

Intel® Core™ i5-7600K Processor with Intel® Optane™ Memory 32GB

Intel® Core™ i3-7350K Processor with Intel® Optane™ Memory 32GB

מעקב אחר בקשות

הזן את מזהה הבקשה שלך כדי לראות כיצד היא מתקדמת במערכת