Intel Corporation (UK) Ltd. (“Intel”) Geld terug aanbieding (de “Aanbieding”) Algemene voorwaarden:

Indien u voldoet aan deze Algemene voorwaarden en een Deelnemend product aanschaft zoals uitgelegd op het onderdeel Deelnemende producten van deze website heeft u recht op een financiële beloning.

 1. De Aanbieding is geldig op nieuwe aankopen van Deelnemende producten tijdens de aanbiedingsperiode zoals uitgelegd op het onderdeel Deelnemende producten van deze website. Intel behoudt zich het recht voor om nieuwe Deelnemende producten toe te voegen tijdens de aanbiedingsperiode. Tijdens de aanbiedingsperiode geldt een maximum van één (1) claim per persoon op enig Deelnemend product.Om in aanmerking te komen voor een cashback-beloning moet u een kwalificerend moederbord en een kwalificerende Intel CPU samen hebben aangekocht. Aankopen moeten op dezelfde dag en dezelfde plaats zijn gedaan.
 2. Deze aanbieding is geldig voor inwoners van Oostenrijk; België; Bulgarije; Tsjechië; Denemarken; Egypte; Finland; Frankrijk; Duitsland; Griekenland; Israël; Italië; Luxemburg; Nederland; Noorwegen; Polen; Roemenië; Saoedi-Arabië; Slowakije; Spanje; Zweden; Zwitserland; Turkije; de Verenigde Arabische Emiraten; Rusland en het Verenigd Koninkrijk. De aanschaf van een Deelnemend product en de daarmee samenhangende claims moeten plaatsvinden in het land van uw herkomst.
 3. Deze aanbieding is niet geldig voor werknemers van Intel of andere aanbieders van producten waarvoor deze Aanbieding geldt; hun moedermaatschappijen; vertegenwoordigers; groothandelaren; wederverkopers; verkoopmedewerkers; deelnemende vakhandelaren of eenieder die betrokken is bij de uitvoering of het beheer van de Aanbieding. Claims dienen door de eindgebruiker te worden ingediend. Wederverkopers mogen geen claims indienen namens hun klanten.
 4. Volg de volgende stappen om een claim in te dienen:

  • Stuur het ingevulde claim-formulier op (te vinden op de website van de Aanbieding: www.toptechcashback.com) binnen dertig (30) en zestig (60) dagen na de datum van aanschaf van uw Deelnemende product(en). De datum van aanschaf telt als dag één.
  • Upload uw aankoopbewijs (in de vorm van een factuur of kassabon); waarop duidelijk zichtbaar moet zijn de aanschaf van het Deelnemende product; de datum van aanschaf; de aankoopprijs en de naam van de wederverkoper.
 5. Op het moment dat de claim door ons is ontvangen krijgt u hiervan een bevestiging per e-mail. De claims zullen worden gecontroleerd op juistheid om te verzekeren dat uw transactie betrekking heeft op een daadwerkelijke aanschaf van een Deelnemend product. De uitkomst van uw claim wordt binnen drie (3) werkdagen per e-mail naar u gecommuniceerd.
 6. Indien wij een onvolledige claim of ongeldig aankoopbewijs ontvangen; sturen wij u een e-mail waarin we u hierop wijzen; zodat u de kans heeft om de gevraagde informatie alsnog aan te leveren binnen zeven (7) dagen na het versturen van deze e-mail. Indien wij binnen zeven (7) dagen geen reactie ontvangen wordt de claim om geld terug te krijgen afgekeurd en afgewezen. Intel behoudt zich het recht voor om onvolledige; bewerkte; onleesbare of onjuiste claims af te wijzen.
 7. Indien er wordt voldaan aan de Algemene voorwaarden van deze Aanbieding wordt het betreffende bedrag binnen 30 dagen na het valideren van uw claim overgemaakt naar uw bankrekening. De teruggave is vrij van belastingen en transferkosten. Indien deze teruggave leidt tot een belastingvoordeel; ligt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de belastingen bij de ontvanger.
 8. U kunt geen geld terug claimen op aankopen die u heeft geannuleerd of producten die u heeft teruggebracht.
 9. Intel behoudt zich het recht voor om alle aanvragen te controleren op naleving van de algemene voorwaarden van de Aanbieding; en om aanvullende informatie te vragen over enige claim en enig ondersteunend document.
 10. Wanneer u de claim en/of documentatie (“Documentatie”) upload naar deze Website geeft u Intel en haar dochterondernemingen een wereldwijd; niet-exclusief; onherroepelijk; royalty-vrij; overdraagbaar en sub-licentieerbaar recht om de Documentatie deels of geheel openbaar te maken en te verspreiden in enig media-formaat op enige manier; inclusief het recht om de Documentatie te herproduceren; uit te zenden; aan te passen; te verspreiden of op enige manier te gebruiken; en de Documentatie zal niet worden geretourneerd. Upload; verzend of bied geen Documentatie aan deze Website indien u niet geautoriseerd bent voor de bovenstaande rechten. Het indienen van incorrecte; onjuiste; misleidende of frauduleuze Documentatie kan leiden tot diskwalificatie van deze Aanbieding en toekomstige Aanbiedingen van Intel.
 11. Beslissingen van Intel met betrekking tot alle aspecten van de Aanbieding zijn definitief en bindend.
 12. Intel behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Aanbiedingen met onmiddelijke ingang aan te passen of te annuleren met berichtgeving: (a) wanneer omstandigheden buiten de macht van Intel; inclusief technische problemen; voorkomen dat de Aanbieding volgens planning kan plaatsvinden; (b) wanneer deelnemers onjuiste informatie opgeven; (c) wanneer een wetswijziging voorkomt dat de Aanbieding volgens planning kan plaatsvinden; of (d) op enig moment voor welke reden dan ook. Intel zal een wijziging in de algemene voorwaarden melden op de website van de Aanbieding: www.toptechcashback.com.
 13. U bevestigt dat Intel en al haar functionarissen; directeuren; werknemers en vertegenwoordigers geen verplichtingen ten opzichte van u hebben en gevrijwaard zijn van letsel; verlies of schade van enige soort die deels of geheel; direct of indirect voortkomt uit uw deelname aan deze Aanbieding.
 14. Wij hebben geen verplichtingen ten opzichte van u in geval van het niet naleven van deze voorwaarden wanneer dat voortkomt uit omstandigheden die buiten onze macht liggen; inclusief zonder beperking stakingen; buitensluiting of andere industriële disputen; het falen van systemen of netwerktoegang; of overstroming; brand; explosies of ongevallen. Intel draagt geen verantwoordelijkheid voor enige technische; hardware; software; server; website of andere storingen of schade van enige soort die voorkomen of bemoeilijken dat de deelnemer kan deelnemen aan de Aanbieding.
 15. Deze Aanbieding en enige claim die voortkomt uit of met betrekking tot deze Aanbieding (inclusief niet-contractuele disputen en claims) zijn: (a) onderhavig aan de Engelse wet; met de uitzondering dat de wet van uw land van herkomst geldig is waar dat verplicht is; en (b) onderhavig aan de niet-exclusieve wetgeving van de Rechtbank van Engeland.
 16. Het correspondentieadres is is: TopTech Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ. Voor vragen over de status van uw claim kunt u e-mailen naar: support@TopTechCashback.com of bellen naar 0207997071 tussen 09.00 – 17.00 op werkdagen.
 17. De Aanbieder is Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; Verenigd Koninkrijk. Gelieve geen inzendingen naar dit adres te sturen; deze worden niet in behandeling genomen.
 18. Enige persoonlijke informatie die u Intel aanbiedt wordt behandeld volgens Intels Privacybeleid dat hier te vinden is: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Aanvraag volgen

Volg de voortgang van uw claim door het referentienummer van uw claim in te vullen