Vilkår og betingelser for cashback-kampanje ("Kampanjen") fra Intel Corporation (UK) Ltd. ("Intel"):

I henhold til disse vilkårene og betingelsene vil du være kvalifisert til å motta en belønning i form av penger når du kjøper et Kvalifisert produkt; slik det fremgår i delen om kvalifiserte produkter på denne nettsiden.

 1. Kampanjen er gyldig ved kjøp av et nytt Kvalifisert produkt i løpet av kampanjeperioden; slik det fremgår i delen om kvalifiserte produkter på denne nettsiden. Intel forbeholder seg retten til å legge til nye Kvalifiserte produkter i løpet av kampanjeperioden. Det tillates maksimalt ett (1) krav per person vedrørende Kvalifiserte produkter i løpet av kampanjeperioden.For å kvalifisere for cashback må du kjøpe et kvalifiserende hovedkort og en kvalifiserende Intel CPU samtidig. Kjøp må gjøres på samme dato og fra samme sted.
 2. Kampanjen er åpen for personer som er bosatt i Østerrike; Belgia; Bulgaria; Tsjekkia; Danmark; Egypt; Finland; Frankrike; Tyskland; Hellas; Israel; Italia;Luxembourg; Nederland; Norge; Polen; Romania; Saudi-Arabia; Slovakia; Spania; Sverige; Sveits; Tyrkia; De forente arabiske emirater, Russland og Storbritannia. Kjøp av Kvalifiserte produkter og tilhørende krav må gjøres i bostedslandet.
 3. Tilbudet er ikke åpent for ansatte hos Intel eller produsenter av produkter som er inkludert i Kampanjen; deres moderselskaper; representanter; grossister; distributører; butikkansatte; forhandlere; samarbeidende forhandlere eller andre som er tilknyttet gjennomføringen eller administreringen av Kampanjen. Kravene skal kun sendes inn av kundene. Forhandlere kan ikke sende inn krav på vegne av kundene sine.
 4. Slik sender du inn et krav:

  • Fyll ut og send inn kravskjemaet (som du finner på nettsiden for Kampanjen på www.toptechcashback.com) mellom tretti (30) og seksti (60) dager etter kjøpsdatoen av de Kvalifiserte produktene. Hvis det skulle være noen tvil; teller kjøpsdatoen som dag nummer én.
  • Last opp kjøpsbevis (i form av faktura eller kvittering) der følgende informasjon om kjøp av det Kvalifiserte produktet fremgår tydelig: kjøpsdato; kjøpspris og forhandlernavn.
 5. Når vi har mottatt kravet; sender vi deg en bekreftelse på dette per e-post. Kravene blir gjennomgått for å bekrefte at de er gyldige og faktiske kjøp av Kvalifiserte produkter. Du mottar utfallet av kravet ditt per e-post innen tre (3) virkedager.
 6. Hvis vi mottar et ufullstendig krav eller ugyldig kjøpsbevis; varsler vi deg per e-post. Du vil få muligheten til å sende inn den nødvendige informasjonen innen syv (7) dager etter at e-posten sendes. Hvis vi ikke mottar svar fra deg innen syv (7) dager; anses kravet om cashback for ugyldig; og blir dermed avvist. Intel forbeholder seg retten til å avvise ufullstendige; endrede; uleselige eller falske krav.
 7. Gitt at alle vilkårene og betingelsene for denne Kampanjen er overholdt; overføres det relevante beløpet til bankkontoen din innen 30 dager etter at kravet er blitt bekreftet. Tilbakebetalingen inkluderer alle skatter og avgifter samt et gebyr for bankoverføringen. Dersom denne tilbakebetalingen regnes som en ytelse det skal skattes av; er mottakeren ansvarlig for å rapportere dette.
 8. Du vil ikke kunne sende inn krav om cashback for kjøp du har avbrutt eller for varer du har returnert.
 9. Intel forbeholder seg retten til å gjennomgå alle forespørsler for å sikre at vilkårene og betingelsene for Kampanjen er overholdt. Dette omfatter også at Intel kan be om ytterligere informasjon om alle krav og deres tilhørende dokumenter.
 10. Når du laster opp informasjon og/eller dokumentasjon ("Dokumentasjon") vedrørende kravet til denne nettsiden; gir du Intel og dets datterselskaper en global; ikke-eksklusiv; ugjenkallelig; vederlagsfri; overførbar; viderelisensierbar rett til å promotere og distribuere Dokumentasjonen; delvis eller i sin helhet; i alle medieformat og på alle måter; inkludert; men ikke begrenset til; å reprodusere; overføre; tilpasse; distribuere eller på annen måte bruke Dokumentasjonen. I tillegg returneres ikke all Dokumentasjonen. Hvis du ikke har myndighet til å overføre rettighetene ovenfor; skal du ikke laste opp; overføre; sende inn eller oppgi Dokumentasjon via denne nettsiden. Dersom du sender inn Dokumentasjon av falsk; feilaktig; villedende eller bedragers art; kan du bli diskvalifisert fra denne Kampanjen og fremtidige Intel-kampanjer.
 11. Intels avgjørelser vedrørende alle aspekter av denne Kampanjen; er endelige og bindende.
 12. Intel forbeholder seg retten til å endre eller kansellere vilkårene i denne Kampanjen; umiddelbart og uten varsel: (a) hvis omstendigheter utenfor Intels kontroll; inkludert tekniske problemer; gjør det umulig å gjennomføre Kampanjen som forventet; (b) dersom deltakere oppgir falske opplysninger; (c) dersom lovendringer gjør det umulig å gjennomføre Kampanjen som forventet; eller (d) av enhver årsak til enhver tid. Intel vil varsle om endringer via oppdaterte vilkår og betingelser på kampanjenettsiden på www.toptechcashback.com.
 13. Du godtar at Intel og alle deres respektive medarbeidere; direktører; ansatte; representanter og selgere overhodet ikke holdes ansvarlige; og at slike personer skal holdes ansvarsløse for eventuelle skader; tap; kostnader eller andre skader som følge av helt eller delvis; direkte eller indirekte; din deltakelse i denne Kampanjen.
 14. Vi har ikke noe erstatningsansvar overfor deg som følge av brudd på disse vilkårene forårsaket av hendelser eller omstendigheter vi med rimelighet ikke kan råde over; inkludert; men ikke begrenset til; streik; lockout eller andre bransjetvister; systemfeil eller nettverksfeil; flom; brann; eksplosjoner eller uhell. Intel er ikke ansvarlige for; og har ikke noe erstatningsansvar tilknyttet; tekniske feil eller feil på maskinvare; programvare; servere og nettsider eller andre typer feil som medfører at personer ikke kan delta i Kampanjen.
 15. Denne Kampanjen og alle krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med Kampanjen (inkludert tvister og krav som ikke er kontraktsfestede); vil være (a) underlagt engelsk lov; men lover i bostedslandet ditt vil gjelde i tilfeller der de er obligatoriske og (b) underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England.
 16. Korrespondanse sendes til TopTech Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ; United Kingdom. Hvis du har spørsmål vedrørende statusen på kravet ditt; kan du sende en e-post til support@TopTechCashback.com. Du kan også ringe til 21932933 mellom 09.00 og 17.00; mandag til fredag.
 17. Arrangøren er Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; United Kingdom. Ikke send krav til denne adressen. De blir ikke besvart.
 18. Alle personlige opplysninger du sender inn til Intel; behandles i henhold til Intels retningslinjer for personvern; som du kan lese på http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Kravsporing

Angi krav-ID-en for å se hvor kravet er i systemet.