Termeni și condiții pentru Promoția de rambursare a banilor („Promoția”) organizată de Intel Corporation (UK) Ltd. („Intel”):

În baza acestor Termeni și condiții; veți fi eligibil să primiți o recompensă în numerar la achiziționarea unui Produs eligibil; menționat în secțiunea Produse eligibile de pe acest site.

 1. Promoția este valabilă pentru achizițiile noi de Produse eligibile făcute în perioadele promoționale indicate în secțiunea Produse eligibile de pe acest site. Intel își rezervă dreptul de a adăuga noi Produse eligibile în perioada promoțională. Este permisă o (1) singură solicitare per persoană pentru orice Produs eligibil în timpul perioadei promoționale. Pentru a vă califica pentru returnarea banilor trebuie să achiziționați împreună o placă de bază participantă și un procesor Intel participant. Achizițiile trebuie făcute la aceeași dată și din același loc.
 2. La această Promoție pot participa persoane din Austria; Belgia; Bulgaria; Republica Cehă; Danemarca; Egipt; Finlanda; Franța; Germania; Grecia; Israel; Italia; Luxemburg; Țările de Jos; Norvegia; Polonia; România; Arabia Saudită; Slovacia; Spania; Suedia; Elveția; Turcia; Emiratele Arabe Unite; Rusia și Marea Britanie. Achizițiile de Produse eligibile și solicitările aferente trebuie să aibă loc în țara în care locuiți.
 3. La această Promoție nu pot participa angajații Intel sau ai producătorilor ale căror produse sunt incluse în Promoție; societățile mamă ale acestora; agenții; vânzătorii cu ridicata; revânzătorii; vânzătorii cu amănuntul; angajații vânzătorilor cu amănuntul; deținătorii de stocuri sau orice alte entități care au legătură cu derularea sau cu organizarea Promoției. Solicitările trebuie să fie trimise numai de către clientul utilizator final. Revânzătorii nu au dreptul să trimită solicitări în numele clienților.
 4. Pentru a trimite o solicitare:

  • Completați și trimiteți formularul de solicitare (disponibil pe acest site pe www.toptechcashback.com) după minimum 30 (treizeci) și în maximum 60 (șaizeci) de zile de la data la care achiziționați Produsul/Produsele eligibil(e). Pentru evitarea oricărei îndoieli; data achiziției se consideră ziua unu.
  • Încărcați dovada achiziției (factură sau bon) în care apar clar Produsul eligibil; data achiziției; prețul și numele vânzătorului.
 5. După ce primim solicitarea; vă trimitem o confirmare de primire prin e-mail. Fiecărei solicitări i se verifică autenticitatea; pentru a ne asigura că tranzacția este o achiziție reală a unui Produs eligibil. Rezultatul solicitării vă va fi comunicat prin e-mail în termen de trei (3) zile lucrătoare.
 6. Dacă primim o solicitare incompletă sau o dovadă de achiziție nevalidă; vă vom trimite o notificare prin e-mail prin care vă vom oferi posibilitatea de a ne trimite informațiile necesare în termen de șapte (7) zile de la trimiterea e-mailului. Dacă nu primim niciun răspuns în șapte (7) zile; solicitarea de rambursare a banilor se consideră nevalidă și este respinsă. Intel își rezervă dreptul de a respinge solicitările incomplete; modificate; ilizibile sau false.
 7. Dacă se îndeplinesc termenii și condițiile acestei Promoții; vi se va plăti suma corespunzătoare prin transfer bancar în termen de 30 de zile de la validarea solicitării. Suma include toate taxele și comisioanele aplicabile transferului bancar. În cazul în care suma constituie un venit impozabil; responsabilitatea achitării impozitului îi revine destinatarului.
 8. Nu puteți solicita rambursarea banilor pentru achiziții pe care le-ați anulat sau pe care le-ați returnat.
 9. Intel își rezervă dreptul de a controla toate solicitările; pentru a se asigura că termenii și condițiile Promoției sunt respectate și pentru a solicita informații suplimentare cu privire la oricare dintre solicitări sau la documentele justificative.
 10. Atunci când încărcați informațiile și/sau documentația aferentă solicitării („Documentația”) pe acest site; acordați companiei Intel; afiliaților și subsidiarelor sale; dreptul universal; neexclusiv; irevocabil; fără redevențe; transferabil; sublicențiabil de a promova și de a distribui o parte din Documentație sau întreaga Documentație pe orice suport și în orice mod; inclusiv; fără limitare la următoarele; de a reproduce; de a transmite; de a adapta; de a distribui sau de a utiliza în alt mod Documentația; iar Documentația nu va fi returnată. Dacă nu aveți autorizație pentru dreptul menționat mai sus; vă rugăm să nu încărcați; să nu transmiteți; să nu introduceți și să nu furnizați Documentație pe acest site. Trimiterea unei Documentații false; incorecte; înșelătoare sau frauduloase poate duce la descalificarea dumneavoastră din Promoție și din viitoare Promoții Intel.
 11. Deciziile luate de Intel cu privire la orice aspect al Promoției sunt definitive și obligatorii.
 12. Intel își rezervă dreptul de a modifica sau de a anula imediat termenii acestei Promoții cu aviz prealabil: (a) dacă o situație pe care nu o poate controla Intel; inclusiv o defecțiune tehnică; împiedică derularea Promoției conform planului; (b) dacă participanții furnizează informații false; (c) dacă o modificare legislativă împiedică derularea Promoției conform planului sau (d) din orice cauză și în orice moment. Notificarea va fi făcută de Intel prin afișarea termenilor și condițiilor actualizate pe site-ul Promoției: www.toptechcashback.com.
 13. Sunteți de-acord cu faptul că Intel și toți oficialii; directorii; angajații; reprezentanții și agenții săi nu sunt răspunzători și trebuie să fie protejați de dumneavoastră împotriva oricăror prejudicii; pierderi sau costuri sau daune de orice natură provocate complet sau parțial; direct sau indirect prin participarea dumneavoastră la această Promoție.
 14. Nu avem nicio răspundere față de dumneavoastră pentru încălcarea acestor termeni din cauza unui eveniment sau a unei situații pe care nu o putem controla noi; inclusiv; fără limitare la; greve; întreruperea activității sau alte conflicte de muncă; prăbușirea sistemelor sau a rețelelor sau inundații; incendii; explozii sau accidente. Intel nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio defecțiune sau daună tehnică sau de hardware; software sau site sau de altă natură care împiedică participantul să participe la Promoție.
 15. Această Promoție și orice reclamație făcută pe baza Promoției sau în legătură cu Promoția (inclusiv dispute sau reclamații care nu au legătură cu contractul): (a) se supune legislației engleze; însă atunci când este obligatoriu se aplică legislația țării în care locuiți și (b) se supune competenței neexclusive a instanțelor din Anglia.
 16. Adresa de corespondență este: TopTech Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ. Pentru întrebări despre starea solicitării dumneavoastră; vă rugăm să trimiteți e-mail la support@TopTechCashback.com sau să sunați la 0316304871 între 09:00 și 17:00 (GMT+1) de luni până vineri.
 17. Organizatorul promoției este Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; Marea Britanie. Nu trimiteți solicitări la această adresă; deoarece nu veți primi răspuns.
 18. Datele personale pe care le furnizați companiei Intel sunt prelucrate conform Politicii de confidențialitate a Intel; care este disponibilă pe: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Monitor de solicitări de rambursare

Introduceţi ID-ul solicitării pentru a vedea progresul acesteia în sistem