Intel Corporation (UK) Ltd. (”Intel”) Återbetalningskampanj (”Kampanjen”) Bestämmelser och villkor:

Enligt dessa bestämmelser och villkor kan du få en kontantersättning när du köper en kvalificerande produkt som anges under avsnittet om kvalificerande produkter på denna webbplats.

 1. Kampanjerbjudandet gäller nya inköp av kvalificerande produkter under kampanjperioderna som anges i avsnittet om kvalificerande produkter på denna webbplats. Intel förbehåller sig rätten att lägga till nya kvalificerande produkter under kampanjperioden. Maximalt ett (1) anspråk per person på alla kvalificerande produkter är tillåten under kampanjperioden. För att kvalificera dig för cashback så måste du köpa ett kvalificerande moderkort och en kvalificerande Intel CPU tillsammans. Inköp måste göras på samma dag och från samma återförsäljare.
 2. Kampanjen är öppen för boende i Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Israel, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Saudiarabien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Ryssland och Storbritannien. Inköp av kvalificerande produkter och motsvarande anspråk måste göras i ditt hemland.
 3. Det här erbjudandet är inte öppet för anställda hos Intel eller andra tillverkare vars produkter ingår i kampanjen; deras moderbolag; agenter; grossister; återförsäljare; detaljhandelspersonal; återförsäljare; deltagande leverantörer eller någon som är sammakopplad med genomförandet eller administrationen av kampanjen. Anspråk får endast göras av slutanvändarkund. Återförsäljare får inte lämna in anspråk för sina kunders räkning.
 4. Skicka in ett anspråk:

  • Fyll i och skicka in anspråksformuläret (som du hittar på denna kampanjwebbplats på www.toptechcashback.com) mellan trettio (30) och sextio (60) dagar från det datum då du köpte dina kvalificerande produkter. För att undvika missförstånd räknas inköpsdatum som dag ett.
  • Ladda upp ett inköpsbevis (i form av faktura eller kvitto) som tydligt redovisar inköpet av den kvalificerande produkten; inköpsdatum; inköpspris och återförsäljarens namn.
 5. När ansökan har mottagits av oss kommer du att få en mottagningsbekräftelse via e-post. Anspråk kommer att granskas för giltighet för att säkerställa att genomförd transaktion är ett äkta inköp av den kvalificerande produkten. Resultatet av ditt anspråk kommer att meddelas dig via e-post inom tre (3) arbetsdagar.
 6. Om ett ofullständigt anspråk eller ett ogiltigt inköpsbevis tas emot; skickas ett e-postmeddelande till dig med möjlighet för dig att inkomma med begärd information inom sju (7) dagar efter att e-postmeddelandet skickats. Om inget svar erhålls inom sju (7) dagar kommer anspråket på återbetalning att anses vara ogiltigt och kommer att avvisas. Intel förbehåller sig rätten att avvisa ofullständiga; ändrade; oläsliga eller falska anspråk.
 7. Under förutsättning att bestämmelserna och villkoren i det här erbjudandet uppfylls kommer en betalning för det relevanta beloppet att betalas ut till dig via bank inom 30 dagar från valideringen av ditt krav. Rabatten är inklusive alla skatter och bankavgifter. Där den här rabattbetalningen utgör en skattepliktig förmån ligger allt skatteansvar hos mottagaren.
 8. Du kommer inte att kunna göra anspråk på återbetalning för köp du har avbrutit eller artiklar du har returnerat.
 9. Intel förbehåller sig rätten att granska alla förfrågningar för att säkerställa att bestämmelserna och villkoren för kampanjen har uppfyllts och att begära in ytterligare information gällande andra anspråk och verifikationsdokument.
 10. När du överför anspråksinformation och/eller dokumentation ("Dokumentation") på denna webbplats ger du Intel; dess dotterbolag och filialer; en världsomfattande; icke-exklusiv; oåterkallelig; royaltyfri; överförbar; underlicensierad rättighet att marknadsföra och distribuera hela eller en del av dokumentationen i alla mediaformat på valfritt sätt; inklusive men utan begränsning till att reproducera; överföra; anpassa; distribuera eller på annat sätt använda dokumentationen; och att all dokumentation inte kommer att returneras. Om du inte har behörighet för ovanstående rättighet; ska du inte ladda upp; överföra; mata in eller tillhandahålla dokumentationen till denna webbplats. Inlämnande av falsk; felaktig; vilseledande eller bedräglig dokumentation kan resultera i diskvalificering från kampanjen och framtida Intel-kampanjer.
 11. Intels beslut med avseende på alla aspekter av denna kampanj kommer att vara slutgiltiga och bindande.
 12. Intel förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta villkoren i den här kampanjen omedelbart med meddelande: (a) om omständigheter utanför Intels rimliga kontroll; inbegripet tekniska frågor; förhindrar att kampanjen kan köras som förväntat; (b) i händelse av felaktig information som tillhandahållits av deltagare; (c) om en ändring av lagen förhindrar att kampanjen körs som förväntat; eller (d) av valfri anledning; vid valfritt tillfälle. Meddelande kommer att tillhandahållas av Intel som visar de uppdaterade bestämmelserna och villkoren på kampanjwebbplatsen på www.toptechcashback.com.
 13. Du samtycker till att Intel och alla dess respektive tjänstemän; direktörer; anställda; representanter och agenter har inget som helst ansvar; och kommer att hållas skadeslösa av dig för eventuella skador; förluster eller kostnader eller skador av något slag som resulterar i helt eller delvis; direkt eller indirekt från ditt deltagande i kampanjen.
 14. Vi har inget ansvar för eventuella brott mot dessa villkor som orsakas av någon händelse eller omständighet utanför vår rimliga kontroll; inbegripet utan begränsning strejk; lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter; system- eller nätverksavbrott; eller översvämning; brand; explosion eller olycka. Intel är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för tekniska; maskinvarumässiga; programvarumässiga; serverbaserade; webbplatsbaserade eller andra brister eller skador av något slag i den utsträckning som detta förhindrar deltagare från eller på annat sätt hindrar honom/henne att delta i kampanjen.
 15. Den här kampanjen och eventuella anspråk med anledning av eller i samband med kampanjen (inklusive icke-avtalsenliga tvister och anspråk) kommer att vara: (a) underkastade engelsk lagstiftning; dock kommer lagarna i ditt hemland att tillämpas där det är obligatoriskt; och (b) vara underkastade den icke-exklusiva jurisdiktionen av domstolar i England.
 16. Postadress: TopTech-Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ. Om du har frågor om status på ditt anspråk kan du skicka e-post till: support@TopTechCashback.com eller ring 0852500190 mellan 09:00 – 17:00 måndag till fredag.
 17. Arrangör är Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; Storbritannien. Skicka inga meddelanden till denna adress; de kommer inte att besvaras.
 18. All personlig information som du tillhandahåller till Intel kommer att behandlas i enlighet med Intels sekretesspolicy som finns på: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Anspråksspårare

Skriv in anspråks-id:t och se var i systemet ditt anspråk befinner sig