Intel Corporation (UK) Ltd. (“Intel”) Nakit İadesi Promosyonu (“Promosyon”) Hüküm ve Koşull§arı:

Bu Hüküm ve Koşullara tabi olarak; bu Web sitesinin Kampanya Dahilindeki Ürünler Bölümünde ayrıntılarıyla verilen bir Kampanya Dahilindeki Ürün satın aldığınızda nakit ödülü almaya hak kazanırsınız.

 1. Bu Promosyon; bu Web sitesinin Kampanya Dahilindeki Ürünler bölümünde belirtilen promosyon dönemlerinde yapılan yeni Kampanya Dahilindeki Ürün satın alımlarında geçerlidir. Intel; promosyon dönemi boyunca yeni Kampanya Dahilindeki Ürünler ekleme hakkını saklı tutar. Promosyon dönemi boyunca Kampanya Dahilindeki Ürünlerde kişi başına en fazla bir (1) hak talebine izin verilir.Nakit para iadesine yeterlilik kazanabilmek için uygun nitelikte bir ana kart ve yine uygun nitelikte bir Intel CPU'sunu birlikte satınalmanız. Satınalımların aynı tarihte ve aynı yerden yapılması gerekir.
 2. Bu Promosyon; Avusturya; Belçika; Bulgaristan; Çek Cumhuriyeti; Danimarka; Mısır'da; Finlandiya; Fransa; Almanya; Yunanistan; İsrail; İtalya; Lüksemburg; Hollanda; Norveç; Polonya; Romanya; Suudi Arabistan; Slovakya; İspanya; İsveç; İsviçre; Türkiye; Birleşik Arap Emirlikleri; Rusya ve İngiltere ikamet edenlere açıktır. Kampanya Dahilindeki Ürün satın alımlarının ve ilgili hak taleplerinin ikamet edilen ülkede yapılması gerekir.
 3. Bu teklif; Intel çalışanlarına ya da Promosyon'da ürünleri yer alan diğer üreticilerin çalışanlarına; ana şirketlerine; temsilcilerine; perakendecilerine; bayilerine; perakende mağazalarındaki çalışanlarına; katılımcı stokçularına veya Promosyon'un yürütülmesi ya da uygulanmasıyla ilgisi olan herhangi birine açık değildir. Hak taleplerinin; yalnızca son kullanıcı müşteri tarafından gönderilmesi gerekir. Bayiler; müşterileri adına talepte bulunamazlar.
 4. Hak talebinde bulunmak için:

  • (www.toptechcashback.com üzerinden ulaşılabilecek bu Promosyon Web sitesinde bulunan) talep formunu doldurun ve Kampanya Dahilindeki Ürünü/Ürünleri satın aldığınız tarihten itibaren otuz (30) ve altmış (60) gün içinde gönderin . Şüpheye yol açmamak için satın alım tarihi birinci gün olarak sayılır.
  • Kampanya Dahilindeki Ürünün satın alımını; satın alma tarihini; satın alma fiyatını ve bayi adını açıkça gösteren satın alma kanıtını (satış faturası veya makbuz olarak) yükleyin.
 5. Hak talebini aldığımızda; makbuz onayı e-posta ile gönderilir. Yapılan işlemin Kampanya Dahilindeki Ürün için gerçek bir satın alım olduğundan emin olmak için hak talebinin geçerliliği incelenir. Talebinizin sonucu; üç (3) iş günü içinde e-posta ile size iletilir.
 6. Eksik bir hak talebi ya da geçersiz bir satın alma kanıtı alınırsa; gerekli bilgileri sağlamanız için bir bildirim e-postası gönderilir ve e-postanın gönderildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içinde gerekli bilgileri sağlama fırsatı tanınır. Yedi (7) gün içinde yanıt alınmazsa; nakit iadesi talebi geçersiz sayılır ve reddedilir. Intel; eksik; değiştirilmiş; okunmayan veya sahte talepleri reddetme hakkını saklı tutar.
 7. Bu Promosyonun hüküm ve koşullarının karşılanması kaydıyla; ilgili tutarın ödemesi; talebiniz doğrulandıktan sonra 30 gün içinde banka transferiyle yapılır. Tüm vergiler ve banka transferi ücreti para iadesine dahildir. Bu iade ödemesinin vergilendirilebilir bir kâr olduğu durumlarda; tüm vergi yükümlülüğü alıcıya aittir.
 8. İptal ettiğiniz satın alımlardan ya da iade ettiğiniz kalemlerden nakit iadesi talep edemezsiniz.
 9. Intel; Promosyonun hüküm ve koşullarının karşılandığından emin olmak için yapılan tüm talepleri denetleme ve tüm talep ve destekleyici dokümanlara ilişkin ek bilgi talep etme hakkına sahiptir.
 10. Talep bilgilerini ve/veya belgeleri (“Belgeler”) bu Web sitesine yüklediğinizde; Intel'e; bağlı şirketlerine ve iştiraklerinize; Belgelerin kısmen ya da tamamının herhangi bir medya formatında; kopyalama; iletme; uyarlama; dağıtma ya da Belgeleri başka bir şekilde kullanma dahil herhangi bir şekilde; uluslararası; münhasır olmayan; gayri kabili rücu; telifsiz; devredilebilir; alt lisanslanabilir tanıtım ve dağıtma hakkı verirsiniz. Belgelerin hiçbiri geri verilmez. Yukarıdaki hak için yetkiniz yoksa; lütfen bu Web sitesine Belge yüklemeyin; iletmeyin veya sağlamayın. Sahte; hatalı; yanlış yönlendirici ya da hileli Belgelerin gönderilmesi; bu Promosyondan ve gelecekteki Intel Promosyonlarından diskalifiye edilmenize neden olabilir.
 11. Intel'in Promosyonun herhangi bir yönüne ilişkin kararı nihai ve bağlayıcı olacaktır.
 12. Intel; bu Promosyonun hükümlerini bildirimde bulunarak derhal değiştirme ya da iptal etme hakkını saklı tutar: (a) teknik sorunlar dahil; Intel'in makul kontrolü dışındaki durumların Promosyon'un beklendiği şekilde yürütülmesini engellemesi halinde; (b) katılımcılar tarafından yanlış bilgilerin verilmesi halinde; (c) bir yasa değişikliğinin Promosyonun beklendiği şekilde yürütülmesi engellemesi halinde ya da (d) herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda. Güncellenen hüküm ve koşulları açıklayan bir bildirim; www.toptechcashback.com adresinde bulunan Promosyon Web sitesinde sağlanacaktır.
 13. Intel ve tüm ilgili yetkilileri; direktörleri; çalışanları; temsilcileri ve aracılarının bu Promosyona katılımınızdan doğrudan ya da dolaylı olarak; tamamen ya da kısmen kaynaklanan hiçbir zarar; kayıp ya da masraf veya herhangi bir hasara ilişkin yükümlülüğe sahip olmayacağını ve bunlardan sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.
 14. Grev; lokavt ve sektördeki diğer anlaşmazlıklar; sistemlerin çökmesi veya ağa erişimin kaybedilmesi; sel; yangın; patlama ya da kaza gibi durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; makul kontrolümüzün dışında gelişen herhangi bir olay veya durumun neden olduğu hüküm ihlalleri konusunda size karşı hiçbir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Intel; hiçbir teknik; donanım; yazılım; sunucu; web sitesi ya da diğer konulardaki arızalardan veya katılımcının Promosyona katılmasını önleyecek veya başka bir şekilde engel teşkil edecek herhangi bir zarardan sorumlu ve mesul değildir.
 15. Bu Promosyon ve bu Promosyon''dan veya buna ilişkin olarak ortaya atılan herhangi bir iddia (sözleşme dışı anlaşmazlıklar ve iddialar dahil): (a) İngiliz yasalarına göre yorumlanır; ancak zorunlu olduğu hallerde ikamet ettiğiniz ülkenin yasaları geçerlidir ve (b) bu iddialar İngiltere mahkemelerinin münhasır olmayan yargı hakkına tabidir.'
 16. Yazışma adresi: TopTech Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ. Talebinizin durumu hakkındaki sorularınız için lütfen şu adrese e-posta gönderin: support@TopTechCashback.com ya da Pazartesi - Cuma günlerinde 09.00 – 17.00 (GMT+1) saatleri arasında 02129008947 numarasını arayın.'
 17. Promosyonu yapan Intel Corp.''tur. (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; İngiltere. Bu adrese gönderdiğiniz e-postalara yanıt verilmeyecektir.'
 18. Intel'e sağladığınız tüm kişisel bilgiler; Intel’in şu adreste bulunan Gizlilik İlkesi uyarınca ele alınacaktır: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Talep Takibi

Talebinizin sistemde nasıl ilerlediğini görmek için talep kimliğinizi girin